Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:51 23/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2017, từ 23/10/2017 đến 29/10/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Tổng hợp học sinh nộp tiền đợt 1

- Thông báo những em chư nộp các khoản dầu năm

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Làm mã gáy sách theo phàn mềm thư viện

- Thanh toán các khoản 

 - Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác