Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 02:38 19/10/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 43 năm 2015, từ 19/10/2015 đến 25/10/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm

- Dán mã gấy sách

- Lập danh mục sách đăng ký tại phòng giáo dục

- Chuẩn bị giấy kiểm tra chung đề các môn

- Lập danh sách học sinh nộp tiền đợt 1

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác