Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 16:09 08/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2019, từ 14/10/2019 đến 20/10/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật GV và HS mượn trả trên cổng thông tin

- Tham gia hoạt động ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

- Báo cáo tuần lễ học tập suốt đời

- Giơí thiệu sách theo chủ đề 20/10

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác