Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:08 15/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2018, từ 15/10/2018 đến 21/10/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cho GV và HS mượn sách tham khảo

- Tiếp tục dán mã gáy sách

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Vệ sinh phòng làm việc

- Sắp xếp các tủ sách

Các tin khác