Dạy tức là học hai lần''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:16 17/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2017, từ 16/10/2017 đến 22/10/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Trang trí phòng thư viện

- Nộp các khoản cho phòng giáo dục

- Thu các khoản đầu năm

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Tham gia hoạt động ngoại khóa phân loại rác thải tại nhà văn hóa xã

- Tham gia hoạt động ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác