Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:51 19/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2016, từ 17/10/2016 đến 23/10/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng 

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Tổng hợp danh sách học sinh nộp tiền đợt 1 

- Thông báo các em chưa nộp các khoản đầu năm

- Chuẩn bị giấy thi khảo sát đầu cấp khối 6

- Sắp xếp các tủ sách và vệ sinh phòng làm việc

- Sinh hoạt tổ

Các tin khác