Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 02:43 12/10/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2015, từ 12/10/2015 đến 18/10/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Thu các khoản đầu năm

- Dán mã gấy sách

- Nộp báo cáo tuần lễ học tập suốt đời

- Chuẩn bị giấy kiểm tra chung đề các môn

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Lập danh sách học sinh nộp tiền đợt 1

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác