Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:14 19/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 42 năm 2013, từ 14/10/2013 đến 20/10/2013 )
KẾ HOẠCH TUẦN

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch lamg việc.

- Thau các khoản đầu năm

- Sắp xếp kho sách

- Phục vụ bạn đọc

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác