Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 16:04 08/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2019, từ 07/10/2019 đến 13/10/2019 )

- Họp giáo ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời 2019 và báo cáo tuần lễ học tập suốt đời

- Điều tra phổ cập giáo dục

- Trang trí cảnh quan thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Rà soát lại hồ sơ thư viện chuẩn

- Tiếp tục bổ sung và dán mã gáy sách

- Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả sách trên cổng thông tin

- Vệ sinh các tủ sách 

Các tin khác