Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:49 08/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2018, từ 08/10/2018 đến 14/10/2018 )

-Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Tham gia ngoại khóa ATGT tại nhà văn hóa xã

- Tiếp tục dán mã gáy sách

- Vệ sinh các tủ sách

Các tin khác