Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 10:03 12/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2017, từ 09/10/2017 đến 15/10/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc 

- Phục vụ bạn đọc

- Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

- Làm tủ phích

- Sinh hoạt tổ văn phòng

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Vệ sinh phòng làm việc

 

Các tin khác