Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 02:53 06/10/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2015, từ 05/10/2015 đến 11/10/2015 )

Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

-Cập nhật phần mềm thư viện

- Thu các khoản đầu năm

- Dán mã gấy sách

- Chuẩn bị giấy kiểm tra chung đề các môn

-Phát động phong trào tuần lễ học tập suốt đời

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Thanh toán tiền hội nghị công chức

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác