Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:42 08/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 41 năm 2013, từ 07/10/2013 đến 13/10/2013 )
KẾ HOẠCH TUẦN

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Sắp xếp kho sách

- Thau các khoản đầu năm

- Sinh hoạt chuyên môn

- Quyết toán thu chi quý III/2013

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác