Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:35 02/10/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 40 năm 2020, từ 28/09/2020 đến 04/10/2020 )

- Hop giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Lên kế hoạch và triển khai hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

- Phục vụ bạn đọc

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác