Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:55 30/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2019, từ 30/09/2019 đến 06/10/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Họp hội đồng sư phạm

- Tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời 

- Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả sách trên cổng thông tin

- Rà soát hồ sơ thư viện chuẩn

- Tiếp tục bổ sung và dán mã gáy sách

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác