Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:17 11/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2016, từ 03/10/2016 đến 09/10/2016 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Ký biên bản bàn giao tài chính giữa hiệu trưởng mới và cũ

- Triển khai ngày hội đọc sách

- Họp hội đồng sư phạm

- Tổng hợp học sinh nộp tiền đợt 1

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác