Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:59 24/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2014, từ 29/09/2014 đến 05/10/2014 )

CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

HỌP GIAO BAN TỔ

LÊN KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

THU CÁC KHOẢN ĐẦU NĂM

LÀM LẠI TỦ PHÍCH THƯ VIỆN

PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

HỢP ĐỒNG THỢ SỮA ĐIỆN PHÒNG THƯ VIỆN

HỢP ĐỒNG THỢ MỌC LÀM TỦ PHÍCH

Các tin khác