Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 10:36 03/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 40 năm 2013, từ 30/09/2013 đến 06/10/2013 )
Kế hoạch tuần

Thứ 2

Nghĩ lụt

 

Thứ 3

Lên kế hoạch làm việc

Thanh toán tiền chi bộ tại xã

Thứ 4

 

Thau các khoản đầu năm

Phục vụ bạn đọc

Đối chiếu chứng từ với kế toán về quỹ Công đoàn

Thứ 5

Họp hội đồng

Dự Hội nghị Công Đoàn

Thứ 6

Phục vụ bạn đọc

Tỏng hợp học sinh nộp tiền

Vệ sinh phòng làm việc

Thứ 7 nghĩ chế độ
   
Các tin khác