Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:10 25/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 4 năm 2021, từ 25/01/2021 đến 31/01/2021 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục phụ bạn đọc

- Cập nhật mượn trả trên cổng thông tin thư viện

- Vệ sinh các tủ sách

- Thông báo các em chưa nộp các khoản tiền

Các tin khác