Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:28 13/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 4 năm 2020, từ 20/01/2020 đến 26/01/2020 )

>- Họp giao ban tổ văn phong > >- Lên kế hoacgj làm việc > >- Tổng vệ sinh  > >- Nghĩ tết Âm lịch >
Các tin khác