Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 10:42 21/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 4 năm 2019, từ 21/01/2019 đến 27/01/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật sách mới trên cổng thông tin thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Đưa học sinh đi thi giỏi huyện

- Sắp xếp các tủ sách

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác