Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:52 03/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 4 năm 2017, từ 23/01/2017 đến 29/01/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng 

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Kiểm kê 6 tháng cuối năm

- Sơ kết học kỳ một

- Nghĩ tết Nguyễn Đán

Các tin khác