Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 13:47 03/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 4 năm 2014, từ 20/01/2014 đến 26/01/2014 )
Kế hoạch cá nhân

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Đi kho bạc rút tiền

- Phát tiền cấp bù học phí cho học sinh

- Kiểm tra tài chính tài sản

- Tập huấn phần mềm tại trường

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác