Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:49 30/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2019, từ 23/09/2019 đến 29/09/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

 -Rà soát lại hồ sơ thư viện chuẩn

- Phục vụ bạn đọc

- Tham dự HNCĐ Năm học; 2019-2020

- Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả sách trên cổng thông tin

- Sắp xếp các tủ sách và vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác