Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:49 01/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2018, từ 24/09/2018 đến 30/09/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp BCH Công đoàn

- Phục vụ bạn đọc

- Thanh toán các khoản sau hội nghị

- Đối chiếu chứng từ công đoàn với kế toán

- Tham gia hội nghị công đoàn trường

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác