Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 27 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:53 25/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2017, từ 25/09/2017 đến 01/10/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

-Lên ké hoạch làm viêvj

- Phục vụ bạn đọc 

- Thu các khoản đầu năm

-Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Thanh toán tiền sách anh văn khối 6 cho PGD

-In phích sách 

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác