Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:13 11/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2016, từ 26/09/2016 đến 02/10/2016 )

-Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Thu các khoản đầu naem

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác