Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:52 24/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 39 năm 2014, từ 22/09/2014 đến 28/09/2014 )

CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

HỌP GIAO BAN TỔ

LÊN KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

THU CÁC KHOẢN ĐẦU NĂM

LÀM LẠI TỦ PHÍCH THƯ VIỆN

PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

DỰ HỘI NGHỊ CBCC

Các tin khác