Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 09:32 24/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 39 năm 2013, từ 23/09/2013 đến 29/09/2013 )
Kế hoạch tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Làm dấu công đoàn, dấu Thư viện

- Sắp xếp kho sách

- Thau các khoản đầu năm

- Đại hội liên đội

- Thống kê học sinh nộp tiền

- Vệ sinh phòng làm việc cuối tuần

Các tin khác