Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:23 17/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 38 năm 2020, từ 14/09/2020 đến 20/09/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Làm thẻ bạn đọc

- Làm sổ theo dõi bạn đọc tháng9

- Tham gia họp phụ huynh đầu năm học

- Phục vụ bạn đọc 

- Vệ sinh các tủ sách

Các tin khác