Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 22 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:23 17/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 38 năm 2020, từ 14/09/2020 đến 20/09/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Làm thẻ bạn đọc

- Làm sổ theo dõi bạn đọc tháng9

- Tham gia họp phụ huynh đầu năm học

- Phục vụ bạn đọc 

- Vệ sinh các tủ sách

Các tin khác