Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:37 17/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2019, từ 16/09/2019 đến 22/09/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả trên cổng thông tin

- Phục vụ bạn đọc

- Sắp xếp các tủ sách

- Tham gia hội nghị CBCC

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác