Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:45 01/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2018, từ 17/09/2018 đến 23/09/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Làm thẻ thư viện cho học sinh toàn trường

- Cập nhật sổ học sinh mượn trả

- Tiếp tục dán mã gáy sách

- Phục vu bạn đọc

- Hội nghị CBCC

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác