Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 07:50 25/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2017, từ 18/09/2017 đến 24/09/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Len kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Tu các khoản đầu năm

- In phích sách

- Thanh toán tiền áo quần đồng phục

- Tham dự HNCB

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác