Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:24 20/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2016, từ 19/09/2016 đến 25/09/2016 )

Họp giao ban tổ văn phòng

Lên kế hoạch làm việc

Đối chiếu chứng từ với kế toán

Cập nhật phần mềm thư viện

Thu các khoản đầu năm học

Thanh toán các khoản sau đại hội và áo quần đồng phục khối 6

Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác