Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 02:34 14/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2015, từ 14/09/2015 đến 20/09/2015 )

Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Tổng hợp HS mua áo đồng phục khối 6

- Thanh toán tiền áo đồng phục

- Phục vụ bạn đọc

-Cập nhật phần mềm thư viện

- Lập phiếu theo dõi bạn đọc tại chỗ

- Thu các khoản đầu năm

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác