Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 15:11 19/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 38 năm 2013, từ 16/09/2013 đến 22/09/2013 )
Kế hoạch tuần

Họp giao ban tổ văn phòng

Lên kế hoạch làm việc

Học nghị quyết TW

Dự hội nghị CBCc

Thanh lý hợp đồng áo quần đồng phục học sinh

Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác