Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:32 07/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 37 năm 2020, từ 07/09/2020 đến 13/09/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Hội nghị tổ chuyên môn và tổ văn phòng

- Cho giáo viên mượn sách đầu năm

- Lên kế hoạch năm, tháng, tuần

- Phát các loại hồ sơ sổ sách cho CBGVNV

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác