Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:32 07/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 37 năm 2020, từ 07/09/2020 đến 13/09/2020 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Hội nghị tổ chuyên môn và tổ văn phòng

- Cho giáo viên mượn sách đầu năm

- Lên kế hoạch năm, tháng, tuần

- Phát các loại hồ sơ sổ sách cho CBGVNV

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác