Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:25 09/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2019, từ 09/09/2019 đến 15/09/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp hội đồng sư phạm

- Rà soát lại hồ sơ thư viện chuẩn

- Sắp xếp, vệ sinh các tủ sách

Các tin khác