Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:00 11/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2017, từ 11/09/2017 đến 17/09/2017 )

- Họp giao ban tỏ văn phòng 

- Lên kế hoạch làm việc

-Thu các khoản đầu năm

- Tiếp tục in phích thư viện

- Tổng hợp học sinh nộp tiền đồng phục khối 6

- Thanh toán tiền sách anh văn khối 6

- Vệ sinh phòng làm việc

- Phục vụ bạn đọc

Các tin khác