Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 11:09 12/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2016, từ 12/09/2016 đến 18/09/2016 )

Họp giao ban tổ văn phòng

Lên kế hoạch làm việc

Lập DS học sinh đăng ký đi xe đạp điện, xe đạp thường, không đi xe

Thu các khoản đầu năm

Cập nhật phần mềm thư viện

Làm sổ theo dõi bạn đọc tại chỗ

Thanh toán tiền áo quần đồng phục khối 6

Sinh hoạt tổ

Dự hội nghị CBCC

Tổng vệ sinh các tủ sách

Các tin khác