Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 02:36 07/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2015, từ 07/09/2015 đến 13/09/2015 )

 Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Tổng hợp HS đăng ký đi xe đạp, và không đi xe đạp

- Cho giáo viên mượn sách đầu năm

-Cập nhật phần mềm thư viện

- Lập danh sách cộng tác viên thư viện

- Thu các khoản đầu năm

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác