Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 11:39 12/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2014, từ 08/09/2014 đến 14/09/2014 )
KẾ HOẠCH TUẦN 04

CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

HỌP GIAO BAN TỔ

PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

TIẾN HÀNH THU CÁC KHOẢN ĐẦU NĂM

TRỰC CHÍNH TRONG TUẦN

HỘI NGHỊ TỔ ĐẦU NĂM

DỰ LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Các tin khác