Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 28 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 11:39 12/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2014, từ 08/09/2014 đến 14/09/2014 )
KẾ HOẠCH TUẦN 04

CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

HỌP GIAO BAN TỔ

PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

TIẾN HÀNH THU CÁC KHOẢN ĐẦU NĂM

TRỰC CHÍNH TRONG TUẦN

HỘI NGHỊ TỔ ĐẦU NĂM

DỰ LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Các tin khác