Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 15:15 10/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 37 năm 2013, từ 09/09/2013 đến 15/09/2013 )
KẾ HOẠCH TUẦN

- Họp giao ban tổ văn phòng,lên kế hoạch làm việc.

- Thau các khoản đầu năm.

- Tổ tiến hành kiểm kê phòng thiết bị

- Họp hội đồng ,họp công đoàn

-  Thống kê học sinh nộp tiền đợt 1

Các tin khác