Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:30 07/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 36 năm 2020, từ 31/08/2020 đến 06/09/2020 )

- Họp hội đồng sư phạm

- Họp chi bộ định kỳ

- Vệ sinh phòng làm việc và các tủ sách

- Tham dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021

Các tin khác