Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:18 06/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2019, từ 02/09/2019 đến 08/09/2019 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cho giáo viên và học sinh mượn sách

- Tham dự lễ khai giảng năm học mới

- Làm thẻ thư viện cho học sinh khối 6

- Vệ sinh phòng làm việc

- Rà soát lại hồ sơ thư viện chuẩn

Các tin khác