Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 08:04 06/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2018, từ 03/09/2018 đến 09/09/2018 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Chuản bị vật dụng khai giảng năm học mới

- Thu các khoản đầu năm học

- Phục vụ bạn đọc Làm sổ theo dõi bạn đọc tháng 9

- Tiếp tục cập nhật phần mềm thư viện trên cổng thông tin

- Thanh toán các chế đọ sau khai giảng

- Họp hội đồng sư phạm tháng 9

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác