Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:15 04/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2017, từ 04/09/2017 đến 10/09/2017 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm 

- Chuẩn bị vật dụng để khai giảng

- Thu các khoản đầu năm

- In phích làm tủ phích

- Họp hội đồng sư phạm

- Thu tiền sách anh văn nộp PGD

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác