Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 14:13 07/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2016, từ 05/09/2016 đến 11/09/2016 )

Khai giảng năm học mới

Phát sách cho học sinh khối 6

Sinh hoạt tổ văn phòng

Vệ sinh phòng làm việc

Phục vụ giáo viên và học sinh

Tiến hành thu các khoản đầu năm

Tổng hợp học sinh mua đồng phục

Trực chính

Các tin khác