Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 10:52 31/08/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2015, từ 31/08/2015 đến 06/09/2015 )

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Tổng hợp HS đăng ký đi xe đạp, và không đi xe đạp

- Cho giáo viên mượn sách đầu năm

-Cập nhật phần mềm thư viện

- Chuẩn bị vật dụng khai giảng năm học mới 2015-2016

- Dự lễ khai giảng năm học mới

- Chuẩn bị hội nghị phụ huynh đầu năm

- Vệ sinh phòng làm việc

Các tin khác