Dạy tức là học hai lần''

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 11:38 12/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2014, từ 01/09/2014 đến 07/09/2014 )
KẾ HOẠCH TUẦN 03

HỌP GIAO BAN TỔ VĂN PHÒNG

LÊN KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

NGHĨ LỄ QUỐC KHÁNH 02-9

CHUẨN BỊ VẬT DỤNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

HỌP HỘI ĐỒNG

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

TỔ CHỨC TRUNG THU CHO CON EM GVNV TRONG NHÀ TRƯỜNG

Các tin khác