Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Trịnh Thị Ngọc Anh

Cập nhật lúc : 11:38 12/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2014, từ 01/09/2014 đến 07/09/2014 )
KẾ HOẠCH TUẦN 03

HỌP GIAO BAN TỔ VĂN PHÒNG

LÊN KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

NGHĨ LỄ QUỐC KHÁNH 02-9

CHUẨN BỊ VẬT DỤNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

HỌP HỘI ĐỒNG

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

TỔ CHỨC TRUNG THU CHO CON EM GVNV TRONG NHÀ TRƯỜNG

Các tin khác